Dodatki

 

Frytki belgijskie

200 g Krótki opis zawartosci podstrony. Krótki opis zawartosci podstrony. Krótki opis zawartosci podstrony.

Surówka Colesław

Krótki opis zawartosci podstrony. Krótki opis zawartosci podstrony. Krótki opis zawartosci podstrony.

Grillowana kolba kukurydzy

Krótki opis zawartosci podstrony. Krótki opis zawartosci podstrony. Krótki opis zawartosci podstrony.

Pieczone bataty

Krótki opis zawartosci podstrony. Krótki opis zawartosci podstrony. Krótki opis zawartosci podstrony.

Mix sałat

Krótki opis zawartosci podstrony. Krótki opis zawartosci podstrony. Krótki opis zawartosci podstrony.